• Hovedpartnere

    Partnere

Mandag Man 28 Desember Des
Onsdag Ons 30 Desember Des
Lørdag Lør 2 Januar Jan
Lørdag Lør 20 Februar Feb
Søndag Søn 21 Februar Feb
I dag 24 Februar Feb
Torsdag Tor 25 Februar Feb
Lørdag Lør 27 Februar Feb
Torsdag Tor 4 Mars Mar
Lørdag Lør 6 Mars Mar
Torsdag Tor 11 Mars Mar
Lørdag Lør 13 Mars Mar
Torsdag Tor 18 Mars Mar
Tirsdag Tir 23 Mars Mar
Lørdag Lør 27 Mars Mar
Tirsdag Tir 30 Mars Mar

Stjernen trenger deg!

Fra valgkomiteen Stjernen - Til medlemmer i klubben - Vedr. valg 2021.

Valgkomiteen i Stjernen har startet arbeidet mot nytt valg på årsmøte 8. mars 2021.

Valgkomiteen er, i tillegg til det som er fastsatt i vedtektene, opptatt av å vurdere alderssammensetning, kjønn og erfaringsbakgrunn, samt rekruttering og kontinuitet.

Medlemmene har frist innen fredag 5. februar 2021 med å komme med sine forslag til kandidater, både i Stjernen Elite og Stjernen Ung. Det er nå dere har mulighetene til å påvirke valgkomiteens arbeid og innstillinger. Kjenner dere noen i klubben som dere mener burde stille til valg som representant til styrene, lagledere og en av våre komiteer så spør dem og kom med forslag. Er dere fornøyd med de som innehar vervene nå eller ønsker dere noen andre? Har dere selv lyst, gi oss beskjed.

Forslag/nominasjoner sendes til leder av valgkomiteen Trine-Lise Borge på [email protected].

Har dere spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt på tlf 48192524.

Med hilsen valgkomiteen i Stjernen

Trine-Lise Borge, leder,
Arild Bjørn Hansen,
Tore Pedersen,
Anders G. Hansen.

Oversikt over verv finner dere på stjernen.no og stjernenung.no.