• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 4 Januar Jan
Lørdag Lør 6 Januar Jan
Torsdag Tor 11 Januar Jan
Lørdag Lør 13 Januar Jan
Torsdag Tor 18 Januar Jan
Søndag Søn 21 Januar Jan
Torsdag Tor 25 Januar Jan
Lørdag Lør 27 Januar Jan
Torsdag Tor 1 Februar Feb
Lørdag Lør 3 Februar Feb
Torsdag Tor 15 Februar Feb
Lørdag Lør 17 Februar Feb
Torsdag Tor 22 Februar Feb
Lørdag Lør 24 Februar Feb
Torsdag Tor 29 Februar Feb
Søndag Søn 3 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar

Skjebnetid for Arena Fredrikstad

I torsdagens Bystyremøte ble det en lang og interessant debatt om Arena Fredrikstad skulle igangsettes nå. Forslaget fra Ap og SV om å fatte investeringsvedtak og gå i gang nå, fikk i tillegg tilslutning fra Sp og Bymiljølista. En stor takk til dem.

Forslaget innebar at det ferdig utredede og kvalitetssikrede konseptet Campus 2021 ville lyses ut i markedet for å inngå kontrakt med entreprenør om en samspillsentreprise – med andre ord starte det prosjektet det er investert mye i og som vi alle kjenner og har gledet oss til. Forslaget fikk totalt 19 av 53 stemmer, og fikk dermed ikke flertall – til det trenger man 27 stemmer.

Ordføreres innstilling innebærer en utsettelse av investeringsbeslutningen, og at man for aller siste gang skal gjennomføre en prosess hvor man ønsker innspill fra markedet før man fatter en endelig beslutning. Tidslinjen for denne prosessen er foreløpig ikke avklart, men vi håper den kan gjennomføres før sommeren slik at klubben får en endelig avklaring for sin fremtid. Dette er en prosess vi håper å involveres i, og at vi kan jobbe konstruktivt sammen og ha en åpen dialog med både politikere og administrasjonen i denne fasen. Og husk - selv om det tar litt lenger tid, så er også dette en prosess som kan lede frem til et godt resultat.

Vi skulle naturligvis ønsket oss en endelig investeringsbeslutning i går, da konsekvensen av en manglende avklaring innebærer at vi går en svært krevende tid i møte. I første rekke innebærer det at vi kommende sesong må planlegge en tilværelse uten Stjernen Sport AS i ryggen. Det betyr helt konkret en nedjustering av inntektssiden med 3.6 MNOK samt indirekte konsekvenser dette vil få for øvrige inntekter. I tillegg vil nye lisenskrav stille strenge krav til å øke klubbens egenkapital, og dette må gjøres gjennom å drifte klubben med et betydelig overskudd for å styrke denne ytterligere. Dette til tross for at egenkapitalen i dag er positiv, men altså ikke sterk nok. Dette blir en utfordring, men en fattig trøst er at vi starter på pluss siden, og ikke på minus-siden som noen av de andre klubbene.

Kombinasjonen av reduserte inntekter og økte krav til egenkapital er en alvorlig utfordring vi fryktet ville komme, men vi skal snu alle stener og jobbe knallhardt for å stille et konkurransedyktig lag også kommende sesong. Det vil imidlertid kreve at vi sammen tar ut det beste av hverandre, spiller hverandre gode og har en felles forståelse for at kommende sesong blir tøff, svært tøff. Men, det skal vi klare – sammen!

Vi ser at den usikkerheten som nå er der hos mange, kommer til utrykk i form av både frustrasjon, fortvilelse og sinne. Også utenfor klubben er det mange sterke meninger, og det er leit at et prosjekt vi anser som et gode for hele byen i generasjoner skaper så stor splittelse. Det er det stikk motsatte vi ønsker for prosjektet. Arena Fredrikstad skal være samlende, gi håp, muligheter og gode opplevelser. For byens innbyggere og for klubben. Derfor oppfordrer vi alle til å fortsette å engasjere seg, men opptre respektfullt for meningsmotstandere i diskusjoner og overfor politikerne.

At noen partier ønsker en siste avklaringsrunde før de tar sitt endelige valg må respekteres. Selv om vi hadde håpet på en endelig avklaring nå, må vi smøre oss med tålmodighet litt til og la oss heller sammen heie frem en god beslutning hvor vi trenger flere av partiene med – også de som trenger litt ekstra tid.

Og nettopp det gjorde flere av våre supportere i går. Vi vil derfor rette en spesiell takk til dere som stilte opp i bitende kulde utenfor Bystyresalen med flagg, skjerf og sang. Ved neste beslutningspunkt i saken skal vi stille opp mannsterke og farge Gamlebyen rød, og krone det hele med et endelig vedtak om å starte byggingen av Arena Fredrikstad. Se på det som en tøff og krevende hockeykamp hvor vi har kjempet oss til uavgjort ved full tid – nå starter sudden death. Det er kun med full innsats og skjerping vi sammen skal dra dette i land.

Heia Stjernen!