• Hovedsponsorer

    Partnere

Lørdag Lør 21 Desember Des
Lørdag Lør 28 Desember Des
Mandag Man 30 Desember Des
Lørdag Lør 4 Januar Jan
Torsdag Tor 9 Januar Jan
Søndag Søn 12 Januar Jan
Torsdag Tor 16 Januar Jan
Søndag Søn 19 Januar Jan
Torsdag Tor 23 Januar Jan
Lørdag Lør 25 Januar Jan
Torsdag Tor 30 Januar Jan
Søndag Søn 2 Februar Feb
Torsdag Tor 13 Februar Feb
Søndag Søn 16 Februar Feb
Torsdag Tor 20 Februar Feb
Lørdag Lør 22 Februar Feb
Torsdag Tor 27 Februar Feb
Søndag Søn 1 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lørdag Lør 7 Mars Mar

Innkalling til årsmøte

Stjernen Ung og Stjernen Elite innkaller med dette til årsmøte.

Mandag 9. mars 2019, klokken 18.30.
Sted: VIP-rommet, Stjernehallen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet vil behandle årsberetning for 2019, regnskap, revisors beretning, lovendringsforslag og valg – både for Stjernen Elite og Stjernen Ung. Sportslige beretninger, lagrapporter osv. behandles i utvidet årsmøte i mai 2020. Endelig saksliste, dokumenter og valgkomiteens innstilling blir lagt ut på denne nettsiden senest én uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker saksdokumentene på papir, må avtale dette direkte med Stjernen-kontoret på forhånd. Vi ber om at dette begrenses av hensyn til miljø og ressursbruk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent for 2019. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Media er velkommen!

Har du spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, [email protected]

Velkommen til årsmøte!