• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 16 Januar Jan
Søndag Søn 19 Januar Jan
Torsdag Tor 23 Januar Jan
Lørdag Lør 25 Januar Jan
Torsdag Tor 30 Januar Jan
Søndag Søn 2 Februar Feb
Torsdag Tor 13 Februar Feb
Søndag Søn 16 Februar Feb
Torsdag Tor 20 Februar Feb
Lørdag Lør 22 Februar Feb
Torsdag Tor 27 Februar Feb
Søndag Søn 1 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lørdag Lør 7 Mars Mar
Søndag Søn 16 August Aug
Torsdag Tor 20 August Aug
Søndag Søn 23 August Aug
Lørdag Lør 29 August Aug
Mandag Man 14 September Sept
Torsdag Tor 17 September Sept
Torsdag Tor 24 September Sept
Lørdag Lør 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lørdag Lør 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Lørdag Lør 17 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lørdag Lør 24 Oktober Okt

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte - Oppdatert

Stjernen Ung og Stjernen Elite innkaller med dette til årsmøte. Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte.

Mandag 9. mars 2019, klokken 18.30.
Sted: VIP-rommet, Stjernehallen.

Årsmøte:
Her finner du alle sakspapirer for Stjernen Elites årsmøte (saksliste, årsmelding, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg).
Her finner du alle sakspapirer for Stjernen Ungs årsmøte. Her finner du valgkomiteens innstilling.

Årsmøtet vil behandle årsberetning for 2019, regnskap, revisors beretning, lovendringsforslag og valg – både for Stjernen Elite og Stjernen Ung. Sportslige beretninger, lagrapporter osv. behandles i utvidet årsmøte i mai 2020.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent for 2019. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemsmøte
Så fort det formelle årsmøtet er over, går møtet over til å bli et medlemsmøte.

Her er agendaen for medlemsmøtet:

1. Arena Fredrikstad.
Arbeidet med Arena Fredrikstad går i løpet av kort tid over i en helt ny fase. Skissene har nå vært bearbeidet av klubbens arenagruppe, og begynner nå å ta form. Og dermed starter snart dugnaden i klubben. Det er mange spennende oppgaver som skal løses – og mange arbeidsgrupper som må i gang. Dagfinn Reinertsen og Sverre Jarild informerer om status og videre fremdrift, viser frem skissene av hallen – og forteller om hva som kommer av oppgaver.

2. Stjernen AS – slik blir elitesatsingen organisert fremover
Med det nye aksjeselskapet på plass, vet vi nå mer om hvordan elitesatsingen i Stjernen blir de neste årene. Truls Navestad informerer om driftsmodellen – og om planene de neste årene.

3. Ny administrativ leder i Stjernen Ung.
Vi har ventet på det lenge. Nå får ungdomsavdelingen sin egen administrative leder. Vedkommende vil presentere seg – og vi får høre litt om hvilke grep Ung kan ta med denne nye personen på plass.

Det vil selvsagt bli anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis.

Informasjon og diskusjon om videre sportslig satsing, opplegg for kommende sesong og revidering av sportslige planer, vil bli tema på utvidet medlemsmøte i mai 2020. Innkalling kommer i april.

Media er velkommen!

Har du spørsmål om årsmøtet eller medlemsmøtet, ta kontakt med daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, [email protected].

Velkommen til årsmøte!