• Hovedpartnere

    Partnere

Innkalling til årsmøte 8. mars 2021

Stjernen Ung og Stjernen Elite innkaller med dette til årsmøte. Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte. Møtet vil bli avviklet digitalt.

Mandag 8. mars 2021, klokken 18.30.
Sted: Digitalt møte. Se info under.

Gjennomføring av årsmøtet:
På grunn av restriksjoner og smittevern, vil årsmøtet i Stjernen i 2021 bli avviklet som et digitalt årsmøte. Dette betyr at alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på innen søndag 7. mars, kl 2100.

Klikk her for å melde deg på årsmøtet.

  • De som er påmeldt til årsmøtet vil i løpet av formiddagen mandag 8. mars 2021 motta en møteinnkalling på epost.
  • I denne innkallingen ligger det en lenke. Ved å trykke på denne lenken blir man med i møtet via Teams.
  • Klikk på lenken og bli med i møtet i god tid før start, helst 10 minutter før møtet. Husk å slå av mikrofonen når du er kommet inn i Teams-møtet.
  • Når du ønsker ordet, trykker du på ikon-knappen i Teams som gjør at du rekker opp hånden.
  • Du får får ordet, husk å skru på mikrofonen. Og slå den av igjen når du er ferdig med ditt innlegg.
  • Hvis det blir behov for avstemminger, vil du får beskjed underveis hvordan dette vil foregå i praksis.
  • Saksliste og møtedokumenter finner du litt lenger ned i denne saken.

Årsmøtet vil behandle årsberetning for 2020, regnskap, revisors beretning, lovendringsforslag og valg – både for Stjernen Elite og Stjernen Ung.

Sportslige beretninger, lagrapporter osv. behandles i utvidet årsmøte i mai 2021. Endelig saksliste, dokumenter og valgkomiteens innstilling blir lagt ut på denne nettsiden senest én uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker saksdokumentene på papir, må avtale dette direkte med Stjernen-kontoret på forhånd. Vi ber om at dette begrenses av hensyn til miljø og ressursbruk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent for 2020. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Sakspapirer:
Sakspapirer til årsmøtet 2021 fra Stjernen Ung.

Sakspapirer til årsmøtet 2021 fra Stjernen Elite.

Revisors beretning for Stjernen Elite.

Medlemsmøte
Så fort det formelle årsmøtet er over, går møtet over til å bli et medlemsmøte.

Dette er sakene:
-Informasjon om StjerneVærste
-Informasjon om sport fra Stjernen Elite
-Informasjon om sport fra Stjernen Ung.

Informasjon og diskusjon om videre sportslig satsing, opplegg for kommende sesong og eventuell revidering av sportslige planer, vil bli tema på utvidet medlemsmøte i mai 2021. Innkalling kommer i april.

Har du spørsmål om årsmøtet eller medlemsmøtet, ta kontakt med daglig leder i Stjernen, Anders Åsle, [email protected] eller administrativ leder i Stjernen Ung, Line Holth, [email protected]

Velkommen til årsmøte!