• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 15 Februar Feb
Lørdag Lør 17 Februar Feb
Torsdag Tor 22 Februar Feb
Lørdag Lør 24 Februar Feb
Torsdag Tor 29 Februar Feb
Søndag Søn 3 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lørdag Lør 9 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lørdag Lør 16 Mars Mar
Tirsdag Tir 19 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Lørdag Lør 23 Mars Mar

Innkalling til årsmøter og medlemsmøte 2024

Stjernen Hockey Fredrikstad (UNG) og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøter i klubbene 2024.

Tid: Mandag 18. mars 2024, kl 18.00.
Sted: Vip-rommet. Stjernehallen.

Del1: Årsmøte i Stjernen Hockey Fredrikstad 2024
1 Åpning av årsmøtet.
2 Godkjenning av de stemmeberettigede.
3 Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4 Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
5 Behandle idrettslagets årsberetning.
6 Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2023 i revidert stand.
7 Behandle idrettslagets budsjett for 2024.
8 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
9 Fastsette medlemskontingent for 2024.
10 Behandle innkomne forslag og saker.
11 Valg

Del 2: Årsmøte i Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 2024.
1 Åpning av årsmøtet.
2 Godkjenning av de stemmeberettigede.
3 Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4 Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
5 Behandle idrettslagets årsberetning.
6 Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2023 i revidert stand.
7 Behandle idrettslagets budsjett for 2024.
8 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
9 Fastsette medlemskontingent for 2024.
10 Behandle innkomne forslag og saker.
11 Valg

Del 3: Medlemsmøte
Etter de formelle årsmøtene vil det avholdes et felles medlemsmøte med informasjon om aktuelle temaer fra begge klubbene.

Forslag som skal behandles på årsmøtene, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtene.
Sakspapirer til begge årsmøter vil gjøres tilgjengelig på nettsidene senest 1 uke før møtene. Kontakt evt kontoret for å få tilsendt dette.

Årsmøte dokumenter kan lastes ned her!

Forslag ang. jentehockey!

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubbene minst 1 mnd og ha betalt kontingent for 2024.
Mer informasjon om dette finnes i idrettslagets lov.