• Hovedpartnere

    Partnere

Alt klart for Arena Fredrikstad!

Arena Fredrikstad ligger inne i kommunedirektørens forslag til kommunebudsjett for 2021. Det betyr at alt nå tyder på et endelig byggevedtak allerede i 2021.

–Dette er veldig, veldig gode nyheter for alle som venter på Arena Fredrikstad. Nå kan jeg ikke helt se hva som kan gå galt, sier Sverre Jarild, som er prosjektleder for Arena Fredrikstad i Stjernen Hockey.

Fredrikstad kommune har en anstrengt økonomi – og det var på forhånd noe usikkerhet om hvorvidt kommunedirektør (tidligere kalt rådmann) Nina Tangnæs Grønvold ville kutte eller droppe budsjettposten for Arena Fredrikstad. Det gjorde hun ikke i sitt budsjettfremlegg.

I 2021 foreslår hun å bruke 90 millioner kroner på Arena Fredrikstad. I langtidsbudsjettet for de neste årene er også arenaen inne med midlene som skal til for å bygge.

Nå gjenstår bare den politiske behandlingen av budsjettet om få uker. Hvis politikerne også sier ja, er Arena Fredrikstad et faktum. Så langt er det ingen av de store partiene, eller partiene som er i posisjon, som har signalisert at de ønsker å snu.

Det betyr at alt nå tyder på Arena Fredrikstad blir en realitet – med en tidligst antatt byggestart i 2022, og ferdigstillelse i 2024.

For det var ikke bare Fredrikstad kommunes budsjett for 2021 som var oppløftende lesning torsdag 29. oktober 2020. Samme dag la også Viken fylkeskommune frem sitt budsjett. Siden Arena Fredrikstad er tenkt bygget sammen med ny Frederik II videregående skole og idrettsanlegget der, ville en bråbrems i skoleprosjektet ha påvirket fremdriften av Arena Fredrikstad.

Blant annet er en del av fellesarealene og infrastrukturen rundt byggene en spleis mellom skolen og Arena Fredrikstad.

Men Viken fylkeskommune har nå ny Frederik II inne i sine budsjetter.

–Dette betyr at finansieringen så godt som er sikret når de poltiske vedtakene endelig kommer senere i høst, sier Jarild.

Budsjettfremleggene blir mottatt med stor jubel i Stjernen.

–Det har jo hele tiden vært en ørliten usikkerhet. Nå føler jeg at vi så godt som er i mål – og kan slippe jubelen løs. Dette er utrolig gode nyheter for alle barn som driver med skøytesport. Men også for hele byen som nå får en flott byarena som kan brukes til mye mer enn ishockey og kunstløp, sier leder i Stjernen Ung, Roy F. Andersen.