• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 13 Februar Feb
Søndag Søn 16 Februar Feb
Torsdag Tor 20 Februar Feb
Lørdag Lør 22 Februar Feb
Torsdag Tor 27 Februar Feb
Søndag Søn 1 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lørdag Lør 7 Mars Mar
Søndag Søn 16 August Aug
Torsdag Tor 20 August Aug
Søndag Søn 23 August Aug
Lørdag Lør 29 August Aug
Lørdag Lør 12 September Sept
Torsdag Tor 17 September Sept
Torsdag Tor 24 September Sept
Lørdag Lør 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lørdag Lør 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Lørdag Lør 17 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lørdag Lør 24 Oktober Okt
Tirsdag Tir 27 Oktober Okt
Søndag Søn 1 November Nov
Torsdag Tor 12 November Nov
Lørdag Lør 14 November Nov
Torsdag Tor 19 November Nov
Lørdag Lør 21 November Nov

Status for Stjernen Hockey Elite

Med en verden i unntakstilstand er det mange ting som er viktigere enn ishockey og Stjernen Hockey. Vi vet allikevel at det er mange som bryr seg om klubben, og vi ønsker å gi dere en liten statusoppdatering på hvordan coronaviruset påvirker Stjernen. Klubben er som resten av idretts-Norge sterkt berørt.

Stjernen vedtok før sist sesong en femårsplan som skal bringe klubben trygt fremover mot Arena Fredrikstad. Budsjettet som ble vedtatt våren 2019 ble justert opp med inntekter fra Stjernen Sport AS. Halvparten av dette bidraget dekket gammel gjeld mens resten ble brukt til å heve lønnsbudsjettet. Budsjettet for Stjernen Hockey Elite har vært fornuftig og nøkternt.

Årets sluttspill som ble avlyst, medfører at vi ikke kommer i mål budsjettmessig. Frafallet av disse sluttspill-inntektene er ikke i seg selv kritisk, men når også andre inntektsbringende aktiviteter som Stjernen Gallaen utsettes, forsvinner en fast og viktig inntekt for klubben. Vi har også mottatt brev fra enkelte sponsorer som varsler at de ikke kan gjøre opp sine forpliktelser for inneværende sesong, og vi tror dessverre det kan komme flere.

Uoversiktlige og uforutsette situasjoner som den vi nå opplever, er alvorlig for både idretten og næringslivet. Det er tøffe tider for alle og vi føler sterkt med våre sponsorer og samarbeidspartnere som nå sliter. Økonomiske tap vil de aller fleste få og omfanget er det umulig å tallfeste på det nåværende tidspunkt.

Hva konsekvensene blir for neste sesong er uvisst, men vi tror det blir vanskelig å opprettholde og øke sponsorbudsjettet iht nevnte femårsplan. Vi tenker positivt, men vet samtidig ikke om det i det hele tatt spilles ishockey kommende høst. Det som er sikkert, er at budsjettering og planlegging for sesongen 2020/2021 blir en svært krevende oppgave. For Stjernen og for andre idrettsklubber, både i Norge og i utlandet.

Uten inntekter er vi nødt til å kutte kostnader, og permitteringer er derfor helt nødvendig for å sikre videre drift. I Stjernen Hockey Elite ble i første omgang våre spillere og trenere permittert. Om få dager vil også administrasjonen få permitteringsvarsler. Lønn til spillere, trenere og administrasjonen er klubbens største utgiftspost, men det er også disse som står for verdiskapningen.
Vi er svært takknemlige for statens hjelpepakke som bidrar til at våre ansatte får full lønn de første 20 dagene av permitteringsperioden.
Hvordan dagens utfordringer vil påvirke rammevilkårene for hockeyspillere neste sesong er for tidlig å si noe om.

Gitt situasjonen vi nå står i, er det vanskelig å tro på økte sponsorinntekter for neste sesong. Vi antar, og er bekymret for, at midlene som skal tilføres fra Stjernen Sport AS, må gå til å dekke tapte sponsorinntekter. Dette kan medføre at vi rykker tilbake til start -sannsynligvis på samme måte som mange andre klubber vil oppleve.

Vi håper disse vanskelig tidene vi nå opplever på et tidspunkt kan skape muligheter.
Med hardt arbeid og nøkternhet skal Stjernen Hockey Elite gjøre alt vi kan for å ta viktige steg fremover. Både Stjernen og Fredrikstad kommer gjennom dette!

Vi skal lykkes!

I mellomtiden, ta vare på hverandre.

Med vennlig hilsen

Gisle Edvard Årnes, styreleder Stjernen Hockey Elite
Truls Navestad, på vegne av Stjernen Sport AS