• Hovedpartnere

    Partnere

Tirsdag Tir 24 Januar Jan
Torsdag Tor 26 Januar Jan
Søndag Søn 29 Januar Jan
Torsdag Tor 2 Februar Feb
Lørdag Lør 4 Februar Feb
Torsdag Tor 16 Februar Feb
Lørdag Lør 18 Februar Feb
Torsdag Tor 23 Februar Feb
Lørdag Lør 25 Februar Feb
Tirsdag Tir 28 Februar Feb
Fredag Fre 3 Mars Mar
Søndag Søn 5 Mars Mar
Tirsdag Tir 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte 2023

Stjernen Ung og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2023.

Tid: Mandag 20. mars 2023, kl 18.30. NB: NY DATO. Dato er endret på grunn av sykdom og stort arbeidspress i forbindelse med NM-kvartfinaler.

Sted: Vip-rommet. Stjernehallen.

Saksliste – årsmøte, Stjernen Ung og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 2023.
-Åpning av årsmøtet.
-Godkjenning av de stemmeberettigede.
-Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
-Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
-Behandle idrettslagets årsberetning.
-Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2022 i revidert stand.
-Behandle idrettslagets budsjett for 2023.
-Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
-Fastsette medlemskontingent for 2023.
-Behandle innkomne forslag og saker.
-Valg

Etter det formelle årsmøtet vil det avholdes medlemsmøte med informasjon om aktuelle temaer fra Stjernen Elite og Stjernen Ung.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet fra Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) og Stjernen Elite.

Medlemmer som ønsker saksdokumentene på papir, må avtale dette direkte med Stjernen-kontoret på forhånd. Vi ber om at dette begrenses av hensyn til miljø og ressursbruk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent for 2023. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Har dere spørsmål knyttet til årsmøtene, ta kontakt med Line Holth på [email protected]