• Hovedpartnere

    Partnere

Tirsdag Tir 10 Oktober Okt
Lørdag Lør 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 19 Oktober Okt
Lørdag Lør 21 Oktober Okt
Torsdag Tor 26 Oktober Okt
Søndag Søn 29 Oktober Okt
Torsdag Tor 2 November Nov
Lørdag Lør 4 November Nov
Tirsdag Tir 14 November Nov
Lørdag Lør 18 November Nov
Torsdag Tor 23 November Nov
Lørdag Lør 25 November Nov
Torsdag Tor 30 November Nov
Lørdag Lør 2 Desember Des
Torsdag Tor 7 Desember Des
Lørdag Lør 9 Desember Des
Tirsdag Tir 19 Desember Des
Fredag Fre 22 Desember Des
Torsdag Tor 28 Desember Des
Lørdag Lør 30 Desember Des
Torsdag Tor 4 Januar Jan
Lørdag Lør 6 Januar Jan
Torsdag Tor 11 Januar Jan
Lørdag Lør 13 Januar Jan
Torsdag Tor 18 Januar Jan
Lørdag Lør 20 Januar Jan
Torsdag Tor 25 Januar Jan
Lørdag Lør 27 Januar Jan

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte 2023

Stjernen Ung og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet 2023.

Tid: Mandag 20. mars 2023, kl 18.30. NB: NY DATO. Dato er endret på grunn av sykdom og stort arbeidspress i forbindelse med NM-kvartfinaler.

Sted: Vip-rommet. Stjernehallen.

Saksliste – årsmøte, Stjernen Ung og Stjernen Hockey Fredrikstad Elite 2023.
-Åpning av årsmøtet.
-Godkjenning av de stemmeberettigede.
-Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
-Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
-Behandle idrettslagets årsberetning.
-Behandle idrettslagets regnskap og balanse for 2022 i revidert stand.
-Behandle idrettslagets budsjett for 2023.
-Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
-Fastsette medlemskontingent for 2023.
-Behandle innkomne forslag og saker.
-Valg

Etter det formelle årsmøtet vil det avholdes medlemsmøte med informasjon om aktuelle temaer fra Stjernen Elite og Stjernen Ung.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Her finner du sakspapirene til årsmøtet fra Stjernen Hockey Fredrikstad (Stjernen Ung) og Stjernen Elite.

Medlemmer som ønsker saksdokumentene på papir, må avtale dette direkte med Stjernen-kontoret på forhånd. Vi ber om at dette begrenses av hensyn til miljø og ressursbruk.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned, og ha betalt kontingent for 2023. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Har dere spørsmål knyttet til årsmøtene, ta kontakt med Line Holth på [email protected]