• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 10 Mars Mar
Søndag Søn 13 Mars Mar
Tirsdag Tir 15 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lørdag Lør 19 Mars Mar
Mandag Man 21 Mars Mar
Onsdag Ons 23 Mars Mar
Fredag Fre 25 Mars Mar
Tirsdag Tir 29 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lørdag Lør 2 April Apr
Mandag Man 4 April Apr
Onsdag Ons 6 April Apr
Fredag Fre 8 April Apr

Skuffelse og håp etter Arena Fredrikstad-innstilling

Det er med sterk beklagelse Stjernen og alle våre medlemmer, spillere, fans og støttespillere i kveld er blitt varslet om at kommunedirektøren anbefaler å stanse videre arbeid med Arena Fredrikstad.

Kommunedirektørens anbefaling

At vi etter en usedvanlig lang prosjektutviklingsprosess ender opp med en slik innstilling fra kommunens administrative ledelse, er både overraskende og særdeles beklagelig. Om kommunedirektørens innstilling blir stående, er det altså brukt over 50 millioner kroner på «ingenting». Etter over 12 år med omfattende arbeid med dette prosjektet, står vi nå ved et veiskille for ishockeysportens fremtid i Fredrikstad hvor vi nå må sette vår lit til at demokratiske beslutninger trumfer byråkratiet.

Gjennom flere valgperioder har de viktigste politiske partiene hatt Arena Fredrikstad som valgkampsak, og for seks år siden endte mange års lovnader opp i et vedtak. Siden den gang har Stjernen Elite fått tilført og investert betydelige i å bygge lag og organisasjon – alt i den tro at man kunne stole på et vedtak fattet av kommunens høyeste, demokratiske organ. Stjernen Ung har i disse årene jobbet hardt og godt med rekruttering, investert og jobbet hardt med å finne midlertidige løsninger frem til Arena Fredrikstad skulle stå ferdig. Vi tør ikke tenke på hvilken skuffelse det blir når vi skal fortelle de mange hundre barna og ungdommene i klubben om dette.

Men midt i skuffelsen gir det likevel håp å se at ordførers innstilling avviker fra kommunedirektørens innstilling: Ordføreren sender nå saken tilbake til administrasjonen med en tydelig beskjed om å levere en alternativ måte å realisere prosjektet på.

Ordføreren skriver:
Kommunedirektøren gjennomfører en prosess for å kartlegge om det foreligger potensial for realisering av en arena for isidrett og eventer i Fredrikstad, i regi av eller i samarbeid med næringsaktører. Tilbakemelding gis til bystyret i september.

Dette leser vi som en klar beskjed om å invitere markedet til et OPS-prosjekt – et offentlig/privat samarbeid – med en tydelig forventning om rask fremdrift.

Vi setter nå vår lit til at det politiske miljøet støtter opp om en ny og annerledes giv, og med dette bidrar til å sikre ishockeysportens fremtid i Fredrikstad. Denne gangen blir det forhåpentligvis en prosess som tar måneder, ikke år.

Stjernen Ung og Stjernen Elite.
Kontaktpersoner:
Stjernen Ung: Styreleder Roy Conradi Andersen, tel. 9061 0530
Stjernen Elite: Dagfinn Reinertsen, tel: 982 19 405