Arena Fredrikstad: En arena for jenter, vekst og folkehelse
Publisert: 2024-06-06
Arena Fredrikstad
Fredrikstads politikere har nå mulighet til å fatte et historisk vedtak som vil være med på å forme fremtiden for barn og unge innen idrett, folkehelse og byutvikling.

Situasjonen i den 54 år gamle Stjernehallen har gått fra vondt til verre de siste årene. Ikke bare har hallen gått ut på dato og er nedslitt: Det mangler istid, garderober og fasiliteter til de svært mange nye barn og unge som har kommet til det siste året.

La meg fortelle litt om «the miracle on ice» – nemlig den fantastiske utviklingen Stjernen Ung har opplevd etter at Stjernen Ung bygget sin egen, midlertidige ishall, i påvente av Arena Fredrikstad.

Kapasiteten i Stjernehallen har som kjent vært helt sprengt de siste årene. I 2022 hadde vi 250 små og store ishockeyspillere på 12 lag som måtte dele på 19 istimer i uken, i tillegg til 100 kommende stjerner på hockeyskolen fikk én trening i uken. De 11 jentene som var med, ble ofte henvist til å skifte på toaletter og tribuner. Andre ganger måtte guttene ut. Vi maktet ikke å lage et skikkelig tilbud til jentene og kunne ikke stille nok jenter til egne jentelag, de endte med å trene og spille sammen med guttene.

Før mange sluttet.

Vi trengte mer tid på is – og vi trengte det raskt. Da kom styret med forslaget om å bygge egen isflate til trening. Var dette noe Stjernen Ung kunne klare? Et samlet årsmøte i 2022 ga et tydelig svar: Klart vi kan!

Klubben ble stiftet av en kameratgjeng i 1960. I 1970 bygget vi Stjernehallen på dugnad. I fjor ble kameratskapet ogdugnadsånden satt på prøve igjen. I løpet av seks måneder ble lokalene som Værste stilte til rådighet bygget om til en isbane. Næringsliv og ildsjeler stilte opp i skjønn forening. 2. mai 2023 ble isbanen åpnet.

Så eksploderte det.

  • Aktive barn og unge har på ett år økt fra 250 til 300.
  • Tilgjengelig treningstid har gått fra 19 timer til 45 timer i uken.
  • Vi kan tilby fem timer i uken til frilek.
  • I tillegg har økt fra 100 til 150 kommende årlige stjerner på hockeyskolen (4-8 år), og nå de får være på is to ganger i uken.
  • Vi har fått fire nye doble lag i aldersbestemte klasser, som gjør at flere kan være i aktivitet og færre slutter.
  • Jenter: Vi hadde en ambisjon om å doble antallet fra 11 til 22. I skrivende stund har vi 45 aktive jenter i klubben, og til høsten stiller vi egne lag for både 9-åringer og 13-åringer. Nå kommer jentene!
  • Nå kan vi også tilby rekreasjonshockey for voksne. 175 voksne mellom 20 og 65 år møtes til én treningsøkt på kveldstid i uka for å spille hockey sammen. Det er folkehelse i praksis.
  • Ta med kunstløp, alle SFO-klassene, A-laget og så videre, så er flere enn 1000 små og store mennesker på is – ofte i løpet av en uke.

Det gir nye utfordringer: For StjerneVærste er en veldig enkel treningshall som det ikke kan spilles kamper i. De må fortsatt spilles i Stjernehallen. Og der mangler det meste. Dessuten erStjerneVærste en hall på lånt tid: Om få år skal den rives.

Vi trenger ganske enkelt et skikkelig og bedre anlegg for isidretter i Fredrikstad.

Arena Fredrikstad vil være et mye bedre breddeanlegg enn Stjernehallen. Der blir mange flere garderober og – 85% av istiden vil brukes av barn og unge. Flere garderober gir også mulighet for turneringer med flere lag. Det igjen gir større inntekter slik at treningsavgiftene kan holdes nede.

Arena Fredrikstad gir også elitelaget muligheter til å sikre treningstider på dagtid. Det frigjør tid for barn og unge på ettermiddag/kveld med 20-25%.
Fredrikstad kommune har aldri bygget en ishall. Ja, det er snakk om mye penger, men vi snakker om et idrettsanlegg som skal leve i 60 år, minst. Som vil skape enormt mye aktivitet de kommende tiårene.

Vi trenger Arena Fredrikstad.

For barna, ungdommens og folkehelsens skyld.

John Henrik Andersen, styreleder Stjernen Ung
Generalpartnere